Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet
    omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.