Säkrat TV-utbud och tillgång till play-funktioner

Budgetmotion BM 29/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, tv-utbud, play-funktioner, svenska tv-utbudet


Åtgärder