Samordning av social service

Budgetmotion BM 33/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: samordning, service, social service, serviceproduktion


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter