Sänkning av ansalget under moment 47.15.44 Investeringsstöd till jordbruket

Budgetmotion FM 50/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter