Sänkning av anslaget under kapitel 47.01 Allmän förvaltning

Budgetmotion FM 37/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter