Sänkning av anslaget under moment 38.50.20 Verkstad och lager

Budgetmotion FM 35/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter