Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F)

Budgetmotion FM 25/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: licens, tv, tv-licens, avgift, tv-avgift, upphovsrätt, upphovsrättskostnad, innehav, televisionsmottagare, television, radio


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter