Sänkning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt

Budgetmotion FM 16/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter