Sänkning av anslaget under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel

Budgetmotion FM 51/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter