Skärgårdsutvecklingsprogram, ändring av motivering

Budgetmotion FM 65/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skärgårdsutveckling, utveckling, skärgård, program


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter