Strykning av anslaget under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet

Budgetmotion FM 54/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter