Strykning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader

Budgetmotion FM 20/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter