Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Det var avsaknaden av en tabell som föranledde lagtinget att den 2 juni begära social- och miljöutskottets yttrande över lagförslag nr 25/ 2020-2021 21 som heter "Tekniska ändring i blankettlagen om privat socialservice". Ett tekniskt misstag vid uppdateringen av socialvårdslagarna gjorde att en tabell föll bort.

    Utskottets förslag blir därför att lagförslaget antas utan ändringar så att tabellen kan komma på plats igen. Tack, talman!


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.