Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service

Lagförslag LF 25/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en teknisk ändring i blankettlagen om privat social service. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning