Tillägg till allmänna motiveringarna, självstyrelsepolitik

Budgetmotion FM 39/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter