Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

Lagförslag LF 16/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner. Likviditetsstödet kan beviljas en kommun vars ekonomiska problem är så svåra att den till följd av lik-viditetsbrist inte längre kan garantera den lagstadgade servicen till in-vånarna. Stödet är avsett att beviljas i ett läge där kommunen själv re-dan har vidtagit alla till buds stående åtgärder för att kunna klara av att upprätthålla servicen.
Syftet med likviditetsstödslagen är att garantera invånarna i alla kommuner lagstadgade rättigheter. Likviditetsstödet beviljas enligt prövning av landskapsregeringen efter att medel har upptagits i budge-ten.
Den föreslagna lagen är avsedd att vara tidsbestämd så att den kan tillämpas under den tid det tar att få kriskommunlagstiftningen på plats. Enligt förslaget ska lagen tillämpas under åren 2024–2026.


Åtgärder

 • 2024-05-30

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2024-06-03

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2024-06-05

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2024-06-05

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen