Understöd för kollektivtrafik, ändrad motivering

Budgetmotion FM 20/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, kollektivtrafik


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter