Remissdebatt

Utökad marknadskontroll LF 30/2020-2021

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

    Talmannen föreslår också att en gemensam diskussion tillåts beträffande detta och de två följande ärendena, ärendena nr 4 och nr 5. Kan förslaget godkännas? Godkänt.