Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet

Åtgärdsmotion MOT 6/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar landskapsregeringen att utvärdera det hälsofrämjande arbetet på Åland samt därefter vid behov inkommer med förslag till lagstiftning till lagtinget.


Åtgärder