Utvecklad ägarstyrning, tillägg till kapitelmotivering

Budgetmotion FM 71/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ägarstyrning, bolag, landskapsägt, landskapsägda, landskapet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter