Utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på gymnasialstadiet på Åland

Landskapsregeringens meddelande M 3/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utbildning, utvecklingsplan, organisation, utbildningsorganisation, gymnasialstadie, struktur, gymnasium, gymnasieskola, skola

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser