Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik

Landskapsregeringens meddelande M 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

En välfungerande och trygg skärgårdstrafik som svarar mot både medborgarnas och näringslivets behov är en förutsättning för en levande skärgård. Landskapet har idag ett färjetrafiksystem som binder samman den åländska skärgården med fasta Åland samt den åländska skärgården med övriga Finland. Trafiken är viktig för den bofasta befolkningen i skär-gården, för personer med fritidsboende i regionen, för turismen, för nä-ringslivet och som transportled österut. En levande skärgård är också en central del av den åländska identiteten då vi alla är skärgårdsbor oavsett om vi bor på fasta Åland eller i den åländska skärgården.

Åtgärder