ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 283 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 25/2023-2024 Val av landskapsrevisor
V 24/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
V 23/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i kanslikommissionen
V 22/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 21/2023-2024 Val av talman
V 20/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet
V 19/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i social- och miljöutskottet
V 18/2023-2024 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i Nordiska rådet
V 17/2023-2024 Fyllnadsval av en ersättare i justeringsutskottet
V 16/2023-2024 Fyllnadsval av fyra ordinarie medlemmar och tre ersättare i social-och miljöutskottet
V 15/2023-2024 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i finans- och näringsutskottet
V 14/2023-2024 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet
V 13/2023-2024 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 12/2023-2024 Val av första och andra vicetalman
V 11/2023-2024 Val av talman
V 10/2023-2024 Val av lantråd
V 9/2023-2024 Talmannens meddelande om lantrådskandidat
V 8/2023-2024 Val av 2 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2023-2024 Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2023-2024 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2023-2024 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
V 1/2023-2024 Talmansval
V 7/2022-2023 Val av arvodeskommission
V 6/2022-2023 Val av lagtingsdirektör
V 5/2022-2023 Fyllnadsval av ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
V 4/2022-2023 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 3/2022-2023 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
V 2/2022-2023 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 1/2022-2023 Talmansval
V 4/2021-2022 Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet
V 3/2021-2022 Fyllnadsval av ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet
V 2/2021-2022 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 1/2021-2022 Talmansval
V 10/2020-2021 Val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen
V 9/2020-2021 Val av ordinarie ledamot i Ålandsdelegationen
V 8/2020-2021 Fyllnadsval av medlem i finans- och näringsutskottet
V 7/2020-2021 Fyllnadsval av medlem i lag- och kulturutskottet
V 6/2020-2021 Fyllnadsval i justeringsutskottet 2019-2023
V 5/2020-2021 Fyllnadsval i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 4/2020-2021 Fyllnadsval i lag- och kulturutskottet 2019-2023
V 3/2020-2021 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 2/2020-2021 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 1/2020-2021 Talmansval
V 18/2019-2020 Talmansval
V 17/2019-2020 Val av landskapsrevisor
V 16/2019-2020 Fyllnadsval i justeringsutskottet 2019-2023
V 15/2019-2020 Fyllnadsval i Nordiska rådet 2019-2020
V 14/2019-2020 Fyllnadsval i kanslikommissionen 2019-2023
V 13/2019-2020 Fyllnadsval i självstyrelsepolitiska nämnden 2019-2023
V 12/2019-2020 Fyllnadsval i social- och miljöutskottet 2019-2023
V 11/2019-2020 Fyllnadsval i finans- och näringsutskottet 2019-2023
V 10/2019-2020 Fyllnadsval i lag- och kulturutskottet 2019-2023
V 9/2019-2020 Val av vicetalman
V 8/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2019-2020 Val av 6 medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2019-2020 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
V 1/2019-2020 Talmansval
V 3/2018-2019 Val av arvodeskommission
V 2/2018-2019 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2018-2019
V 1/2018-2019 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2018-2019
V 9/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 8/2017-2018 Fyllnadsval av medlem i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 7/2017-2018 Fyllnadsval av medlem i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 11/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 10/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 6/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 5/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 4/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 3/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i självstyrelsepolitiska nämden 2015-2019
V 2/2017-2018 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2017-2018
V 1/2017-2018 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2017-2018
V 2/2016-2017 Val av två medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet
V 1/2016-2017 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2016-2017
V 17/2015-2016 Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 16/2015-2016 Val av talman och vicetalman för återstoden av arbetsåret 2015-2016
V 9/2015-2016 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 15/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2015-2016
V 14/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i kanslikommissionen för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 13/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 12/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 11/2015-2016 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 10/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och tre ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 8/2015-2016 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2015-2016 Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2015-2016 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2015-2016 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2015-2016 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2015-2016 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2015-2016 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
V 1/2015-2016 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2015-2016
V 4/2014-2015 Val av arvodeskommissionen
V 3/2014-2015 Val av arvodeskommission
V 2/2014-2015 Val av två medlemmar och ersättare för dem i Nordiska rådet för 2014-2015