• Publicerad torsdag den 10 juni 2021 kl. 10:00

Åland 100

Jubileumsåret, Åland 100, startar på självstyrelsedagen den 9 juni 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången.

Här hittar du info kring Åland 100, de aktuella evenemangen och händelser kopplade till firandet.