• Publicerad onsdag den 2 december 2020 kl. 15:30

Åland lyftes som fredligt exempel på toppmöte

Idag onsdag den 2 december sammanträdde Östersjöländernas parlamentariker (BSPC) med Svarta Havsländernas parlamentariker (PABSEC). Från åländsk sida deltog Wille Valve. Mötet inleddes med en diskussion med PABSECs viceordförande Eldar Quliyev (Azerbajdzjan) och Sveriges utrikesminister Ann Linde.

”Direkt efter utrikesministrarnas hälsning påminde jag om de historiska banden mellan Östersjön och Svarta Havet, som går tillbaka till Vikingatiden, och att det också idag finns starka band mellan Åland och Armenien-Axerbajdzjan. Jag erbjöd Åland som en fredlig plats för känsliga diskussioner, de har ju väldigt nyligen haft krig och vapenvilan är bräcklig, och meddelade att Åland ställer upp som exempel på fredlig konflikthantering. Responsen blev väldigt positiv från Sveriges utrikesminister Linde som slog fast att Sverige ofta och gärna framhåller Åland som modell för internationell konfliktlösning”, berättar Wille Valve, ordförande för Ålands delegation i BSPC.

Valve berättade också om Ålands arbete med att begränsa spridningen av Covid-19. Mötet hölls på 3 språk (engelska, ryska, turkiska).