BSPC
  • Publicerad onsdag den 23 november 2022 kl. 13:37

Åland som ordförande i BSPC 2025 ?

Manegen krattad för Åland som ordförande i BSPC

Den 21.11 deltog lagtingsledamot Wille Valve i BSPC-presidiets möte i Berlin. Mötet ägde rum i tyska parlamentet Bundestags byggnader. På mötet behandlades den nya finansieringsmodellen för BSPC som tagits fram med anledning av Rysslands utträde ur BSPC och organisationens deltagande i kommande möten som hålls av systerorganisationerna PABSEC (Svarta Havet) och PAM (Medelhavet). 

”För Ålands del är kanske det mest betydelsefulla att BSPC-konferensen kommer till Åland under nästa mandatperiod. Den som blir min efterträdare som ordförande för lagtingets delegation kommer att ha alla tiders möjlighet: först bli vicepresident för BSPC år 2024, därefter president för hela BSPC under 2025. Åland innehade senast ordförandeskapet och stod värd för Östersjöparlamentarikerna år 2018. Sakpolitiskt anser jag att det är värdefullt att övergödningsfrågorna nu är på agendan och lyfts också av andra än Ålands delegation. På mötet lyfte jag att vi borde höra HELCOMS specialrapportör på övergödning, Saara-Sofia Sirén (Saml.) på nästa konferens i Berlin. Kommer nu att fortsätta kratta manegen för att det också blir så.”, kommenterar delegationsordförande Wille Valve

På mötet fick Åland positiv uppmärksamhet i och med att miljöpriset till Nabbens våtmark noterats också utanför åländska kretsar. Ifråga om BSPC:s deltagande i systerorganisationernas arbete, beslöt presidiet att tills vidare inte delta i svartahavsdelegationen PABSECs arbete där Ryssland alltjämt är representerat. 

För mer information, kontakta:
Ordförande för lagtingets delegation i BSPC, Wille Valve, 040-596 2929
Delegationssekreterare Sten Eriksson, 04573445640