Ålands flagga Ålands flagga
  • Publicerad torsdag den 30 mars 2023 kl. 12:45

Ålands demilitariseringsdag

Flaggan i topp för demilitariseringen.

I dag den 30 mars uppmärksammas Ålands demilitariseringsdag. 

Åland är demilitariserat så ingen militär inte får uppehålla sig på Åland och Åland får inte befästas. Åland är också neutraliserat, och ska därför hållas utanför krigshändelser. Demilitariseringen och neutraliseringen bottnar i internationella avtal. 

Här kan du läsa mer om demilitariseringen på vår hemsida.