• Publicerad måndag den 17 oktober 2022 kl. 10:15

Alfons Röblom återinträdde som lagtingsledamot

Hållbart initiativ lämnade förra veckan regeringssamarbetet. Som en följd av beslutet återinträdde Alfons Röblom som lagtingsledamot och Annette Bergbo lämnade sitt lagtingsuppdrag. Med anledning av att Annette Bergbo lämnat sitt lagtingsuppdrag kommer val av en ny ordinarie medlem till lag- och kulturutskottet och en ersättare till självstyrelsepolitiska nämnden att hållas onsdagen den 9 november.