• Publicerad torsdag den 3 mars 2022 kl. 10:47

Ansökan om stipendium från lagtingets jubileumsfond

Stipendier kan sökas ur lagtingets jubileumsfond

Lagtingets kanslikommission har anslagit 60.000 euro ur lagtingets jubileumsfond. Jubileumsfondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå, alltså forskning efter magistersexamen. Kanslikommissionen delar årligen ut stipendier ur fondens avkastning.

Stipendier kan ges för studier eller forskning på postgradual nivå till personer

1) som är hemmahörande på Åland eller

2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för Åland.

Kanslikommissionen uppmuntrar ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering, speciellt med tanke på Åland 100.

Stipendier kan även ges för andra slags studier eller vetenskaplig forskning.

Stipendiaterna utses på basen av ett förslag från lagtingets stipendieråd och stipendierna delas ut i juni 2022.

Kanslikommissionen hoppas på många ansökningar som ska vara inlämnade till lagtinget senast torsdagen den 7 april 2022 klockan 16.15. Ansökan skickas per e-post till victoria.lindblom@lagtinget.ax eller till Ålands Lagting, Pb 69, AX-22101 Mariehamn.

 

För mer information se lagtingets hemsida:
https://www.lagtinget.ax/lagtinget/stipendier.