Frankrikes ambassadör med talmannen Frankrikes ambassadör Agnès Cukierman med talman Bert Häggblom och honorärkonsul Jannik Svahnström
  • Publicerad tisdag den 24 oktober 2023 kl. 9:50

Besök av Frankrikes ambassadör Agnès Cukierman

Med anledning av att Frankrikes ambassadör Agnès Cukierman är på Åland och utser ny honorärkonsul kommer hon även att besöka Ålands lagting och talman Bert Häggblom.

Under tisdagen är det möte med talmannen, lantrådet där ambassadören får information om Åland, demilitariseringen och neutraliseringen och andra aktuella frågor. Förutom besök på Ålands museum ska hon få besöka Emmaus, PAF, Optinova och Grannas Äppel. Dagen avslutas med en middag på Björnhofvda Gård.