Från vänster Robert Mansén, Camilla Gunell, Simon Holmström, Anders Eriksson, Bert Häggblom, Markus Selin, Simon Påvals, Claes Hammar och Tage Silander
  • Publicerad fredag den 3 december 2021 kl. 11:13

Besök av riksdagsledamot Markus Selin

Idag besöker Markus Selin, ordförande för Sveriges riksdags svensk-åländska parlamentariska vänförening Åland, lagtinget där talmannen samt representanter för lagtingsgrupperna har möte. I dagens program ingår även besök till Ålands kulturhistoriska museum samt besök till Ålands Penningautomatförening.