• Publicerad onsdag den 25 maj 2022 kl. 16:19

BSPC:s arbetsgrupp för klimatförändring och biodiversitet den 9-10 maj

Lagtingets delegation i den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) stod som värd för ett möte med BSPC:s arbetsgrupp för klimatförändring och biodiversitet den 9-10 maj.
Mötet arrangerades 9-10 maj och ett 20-tal personer från medlemsländerna deltog. Lagtinget representerades av lagtingsledamot Liz Mattsson som också är viceordförande i arbetsgruppen. Därtill deltog de övriga medlemmarna i delegationen, ordförande Wille Valve, ledamöterna Jessy Eckerman, Jesper Josefsson och Simon Påvals.
Under mötet informerade ministern Alfons Röblom om landskapets övergripande strategier inom hållbarhetspolitiken, vilket kompletterades i mera detalj av vd Berndt Schalin som berättade om Flexens energiprojekt och energisamordnaren Ralf Häggblom som presenterade den storskaliga havsvindkraften som förbereds i havet runtom Åland.
Christian Pleijel informerade om Kökars bobarhetsprojekt. Bärkraftprojektet och dess delmål 4 (biodiversitet) och 6 (klimat) presenterades av Petra Granholm och vd Niklas Lampi. Vidare höll Alexandra de Haas en presentation över Leader Ålands verksamhet och projekt.
Föredragen kompletterades med studiebesök i Degerby där arbetsgruppen fick träffa fullmäktigeordförande Gun-Britt Gullbrandsson och ett besök vid våtmarken på Nabben i Mariehamn där Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin och landskapsregeringens fiskeribiolog Linda Sundström förklarade hur en våtmark fungerar.
Vid sidan om det officiella programmet fick deltagarna även möjlighet att träffa lantrådet Veronica Thörnroos och lagtingsledamot Jörgen Pettersson som är tidigare ordförande i BSPC.