Budget 2016 Budget 2016
  • Publicerad måndag den 12 december 2016 kl. 13:32

Budgetbehandlingen 2016

Talmanskonferensen har fattat beslut om följande tidtabell för budgetbehandlingen:

Torsdag den 15 december kl. 09.30 - 19.00

Fredag den 16 december kl. 09.30 - 15.00 vid behov fortsatt debatt

Måndag den 19 december kl. 13.00 - frågestund och omröstningar eller vid behov fortsatt debatt

Tisdag den 20 december kl. 09.30 - vid behov frågestund och omröstningar.