• Publicerad tisdag den 9 november 2021 kl. 11:25

Budgetbehandlingen 2021

Remissdebatten hålls:

Måndag 15.11 kl 13.00- (presentation och gruppanföranden)

Tisdag 16.11 kl 9.30- ca 17.00 

Onsdag 17.11 kl 9.30 - till slut