Wille Valve andra från höger i nedre raden, bredvid talman Carola Veit från Hamburgs delstatsparlament
  • Publicerad onsdag den 17 november 2021 kl. 10:09

Delegationsordförande Wille Valve deltog i BSPC :s möte i Hamburg

Presidiet för BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) möttes i Hamburgs parlament den 15 november 2021. Från åländsk sida deltog delegationsordförande Wille Valve och delegationssekreterare Sten Eriksson. Mötet var BSPC:s första fysiska möte sedan den 2 mars 2020.

”Från åländsk sida är värt att notera att lagtinget står värd för följande arbetsgruppsmöte i mars 2022. Den 12-14 juni 2022 äger den årliga Östersjökonferensen rum i Stockholm. Eftersom Åland samtidigt firar 100 år vill vi att visa upp Åland på lämpligt sätt i samband med den konferensen. Viktigast på dagens möte var att Östersjöländernas parlamentariker enhälligt godkände en tydlig resolution om den humanitära krisen vid polsk-belarusiska gränsen.” berättar Wille Valve