• Publicerad måndag den 13 juni 2022 kl. 10:46

Festligheter i plenisalen 13 juni kl 13.00

Program

Fredrik Erlandsson                           Trumpetfanfar, Åland 100

Talman Bert Häggblom                    Hälsningstal

Utdelning av stipendier ur Ålands självstyrelses jubileumsfond

Caroline Furbacken, sång                Uti vår hage,

Fredrik Erlandsson, piano               Svensk folkvisa

Agneta Karlsson, ek.dr, Mats Wickström, docent, Anna Sundelin, fil.dr. Presentation i samtalsform boken ”Kvinnor i Ålands lagting under självstyrelsens första 100 år.”

Caroline Furbacken, sång               Vart du än går,  text och musik: Niclas Strömstedt
Fredrik Erlandsson, piano             

                                                            En vänlig grönskas rika dräkt, C D Wirsén, W Åhlén

Sigbritt Fagerström                          Presentation av Ålands Marthadistrikt r.f:s gåva till lagtinget.

Erik Sundström, sång                       "Håll mitt hjärta"  text Björn Skifs, musik Peter Hallström
Fredrik Erlandsson, piano

Ålänningens sång

Du kan följa festligheterna om du klickar här: https://youtu.be/8niWAr_SnxI