Gruppbild på deltagarna Gruppbild på deltagarna
  • Publicerad onsdag den 28 september 2022 kl. 10:36

Finlands riksdags grundlagsutskott besöker Åland

Riksdagens grundlagsutskott besöker Åland den 28 september 2022. Talman Bert Häggblom är värd för besöket. Under dagen diskuteras grundlagens förhållande till självstyrelselagen och behovet av en moderniserad självstyrelselag. Utskottet besöker även Bomarsunds fästningsruiner, Bomarsunds besökscentrum och Kastelholms slott. 

Från grundlagsutskottet deltar ordföranden Johanna Ojala-Niemelä, socialdemokratiska riksdagsgruppen, ledamöterna Kinnunen Mikko, samlingspartiets riksdagsgrupp och Löfström Mats, svenska riksdagsgruppen samt ersättarna Markku Eestilä, samlingspartiets riksdagsgrupp och Johannes Koskinen, socialdemokratiska riksdagsgruppen. Från tjänstemannasidan deltar utskottsråden Liisa Vanhala och Mikael Koillinen.