• Publicerad onsdag den 2 september 2020 kl. 13:00

Hösten i lagtinget

Lagtingets pleniperiod startade måndagen den 7 september 2020.

Talmanskonferensen fattade då beslut om riktlinjerna för höstens arbete. Plenum hålls som vanligt i plenisalen men gles sittning rekommenderas. Deltagande i plenum på distans  är tillsvidare alltså inte möjligt. Utskotten beslutar själva hur de gör med iakttagande av rekommendationerna.

Till de ärenden som förväntas komma till lagtinget hör en  tilläggsbudget och lagförslag om landskapsbidrag till bildningsförbund, växtskydd, yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, temporärt tilläggsstöd till arbetsgivarnas sysselsättningsstöd för anställning, radio- och televisionsverksamhet,  yrkesutbildade personer inom socialvården,  affärstider samt utsäde . Flera ärenden är EU-relaterade. Lagtinget kommer också att behandla ett tiotal lagförslag som remitterades till utskott i slutet av juni. Remissdebatten av tilläggsbudgeten hålls den 14 september vid plenum som börjar kl 13.00. Val av vicetalman förrättas också den 14 september.

En "röd vecka" läggs till i schemat se här, vilket innebär att lagtinget sammanträder till plenum även 28/9 - 2/10.