Handlingar som väntar på behandling i lagtinget Handlingar som väntar på behandling i lagtinget
  • Publicerad måndag den 4 september 2023 kl. 9:34

Höstsessionen inleds

Lagtingets höstsession inleds måndagen den 4 september. På bordet ligger digra buntar med ärenden som skall behandlas innan det nya lagtinget tillträder efter lagtingsvalet.