• Publicerad fredag den 20 mars 2020 kl. 12:00

Information om coronavirussituationen

Aktuell information om coronavirussituationen finns att läsa på www.regeringen.ax.

En vänlig påmminelse om att var och en har ansvar över sitt eget beteende och ansvarar därmed även för andra människor. Åtgärderna som berör stoppandet av coronaviruset berör alla och vidtas för att läget ska kunna normaliseras så snart som möjligt.