• Publicerad fredag den 21 augusti 2020 kl. 12:30

Lagtinget inleder höstens arbete

Lagtingets pleniperiod inleds den 7 september 2020. 

Talmanskonferensen sammanträder före plenum för att dra upp riktlinjerna för höstens arbete. Bland annat kommer behovet av möten på distans på grund av ombyggnadsarbeten och smittläget att diskuteras. 

Innan sommaruppehållet remitterades ärenden till utskotten som enligt behov sammanträder även under augusti.