Mötesrum Mötesrum
  • Publicerad torsdag den 19 oktober 2023 kl. 20:00

Lagtinget lediganslår den ordinarie tjänsten som biträdande lagtingsdirektör

Till arbetsuppgifterna hör att tjänstgöra som sekreterare i de utskott och övriga organ som talmanskonferensen bestämmer. Biträdande lagtingsdirektören avlöser också lagtingsdirektören i plenum och är sekreterare i självstyrelsepolitiska nämnden i fråga om externa frågor. Vidare ansvarar den biträdande direktören för lagtingets information och medverkar i förberedelserna för besök och representation samt fungerar som lagtingsdirektörens ställföreträdare.
Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller högskola avlagd juridisk slutexamen eller annan för tjänsten lämpad examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt för tjänsten lämpad erfarenhet. Kännedom om självstyrelsesystemet samt om lagstiftning och förvaltning, förmåga att ledigt och korrekt uttrycka sig i skrift och tal, erfarenhet av parlamentariskt arbete och av internationell verksamhet samt en god allmänorientering är meriterande.  

Avlöning enligt lagtingets tjänstekollektivavtal, för närvarande 6.157,95 euro per månad. Erfarenhetstillägg kan tillkomma. 
Tjänsten bör om möjligt tillträdas den 1 mars 2024.
Ansökan ställs till Ålands lagtings kanslikommission och sänds per adress PB 69, 22101 Mariehamn eller till jessica.laaksonen@lagtinget.ax.  

Ansökningstiden utgår fredagen den 17 november 2023 kl. 15.00.
Närmare upplysningar ger biträdande lagtingsdirektör Carina Strand, tel 25472, carina.strand@lagtinget.ax eller lagtingsdirektör Susanne Eriksson, tel. 04575230416 eller susanne.eriksson@lagtinget.ax.