• Publicerad fredag den 5 maj 2023 kl. 15:16

Lagtingets finans- och näringsutskott deltar den 9 maj i ett seminarium om havsbaserad vindkraft

 

Ledamöter från finans- och näringsutskottet deltar på tisdag 9 maj i Baltic Offshore Wind Forum som ordnas av tyske utrikesministern Annalena Baerbock och hennes danska kollega Lars Løkke Rasmussen i Berlin. På plats är även finländske utrikesministern Pekka Haavisto. Under en hel dag ska framtidens energiutmaningar diskuteras mellan länderna i CBSS (Council of the Baltic Sea States). Fokus för hela dagen ligger på energisäkerhet mot bakgrund av ett förändrat Europa i geopolitisk mening och vad en utbyggnad av offshore vindparker betyder för Östersjöregionen och resten av Europa. Målet är att med hjälp av utbyggd vindkraft kunna fasa ut användandet av fossila bränslen.
Agendan för hela dagen kan laddas ner via den här länken: https://nextcloud.dena.de/index.php/s/MqXZiKf67L64Nen.
Alla presentationer kan också ses på YouTube: https://www.dena.de/en/newsroom/events/2023/baltic-offshore-wind-forum/

– Jag är mycket glad över att vi har möjlighet att delta i denna konferens som på högsta politiska nivå diskuterar framtida utmaningar när det handlar om hållbar energi och övergripande säkerhet, säger finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson som är rapportör i sjöfartsfrågor för EGSME (Expert Group for Sustainable Maritime Economy) inom CBSS.

Från Ålands lagtings sida deltar Jörgen Pettersson tillsammans med de ordinarie medlemmarna Nina Fellman, Stephan Toivonen, Robert Mansén samt ersättarna Katrin Sjögren och Marcus Måtar jämte utskottssekreteraren Sten Eriksson.