• Publicerad fredag den 17 januari 2020 kl. 15:59

Lagtingets nya BSPC delegation, första mötet

Lagtingets nya delegation i The Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC, har haft sitt första möte. Närmast på delegationens agenda står värdskapet för ett avslutande mötet för BSPCs arbetsgrupp om integration och migration som skall hållas på Åland i april.  Nästa arbetsgrupp kommer därefter att tillsättas inom området klimatförändring och biodiversitet, ett område av stor relevans för Åland och där Ålands delegation har mycket att tillföra.

Till vice ordförande för delegationen utsågs lagtingsledamoten Jessy Eckerman medan ledamoten Liz Mattsson preliminärt tar plats i den ny arbetsgruppen som inleder sitt arbete till hösten. Övriga medlemmar i delegationen är ordförande Wille Valve samt medlemmarna Simon Påvals och Jesper Josefsson.