• Publicerad fredag den 8 januari 2021 kl. 12:30

Lagtingets pleniperiod flyttas fram

Det rådande smittläget med fyra fall av samhällssmitta och skolor med distansundervisning leder till att pleniperioden skjuts fram med en vecka. Det handlar inte om att förkorta perioden utan om att flytta fram den. 

Det betyder att plenum hålls 18/1, 20/1, 25/1 och 27/1 samt vid behov därefter.

På måndag 11/1 2021 hålls ett pro forma plenum för att avföra alla ärenden till plenum 18/1. 

Talmanskonferensen möts 18/1 kl 12.30 för fortsatt tidtabellsplanering varefter ytterligare information kan ges.