• Publicerad måndag den 16 mars 2020 kl. 13:49

Lagtingets sammanträden

För att bereda landskapsregeringen tid för arbetet med smittskydds- och andra coronarelaterade ärenden sammanträder lagtinget inte denna veckan. På fredagen den 20 mars kl 09.30 möts talmanskonferensen för att besluta om den fortsatta tidtabellen. 
Lagtingets ledamöter har ombetts att ha beredskap för att istället sammanträda under vita veckor såsom under sommaren om behov uppstår.