• Publicerad torsdag den 4 mars 2021 kl. 15:15

Lagtingets tidtabell

Talmanskonferensen har idag diskuterat lagtingets tidtabell för de kommande veckorna. Förhoppningen är att alla på Åland nu noga följer rekommendationerna så att smittspridningen snabbt kan minska. För lagtingets del innebär det att plenum hålls en gång per vecka de närmaste två veckorna och med reducerat antal ledamöter i salen, övriga deltar digitalt.

Tidtabellen blir således följande om inte annat meddelas:

Måndag 8 mars: Det hålls ett kort plenum med digital närvaro, inget ärende behandlas i sak. 

Onsdag 10 mars: Inget plenum. 

Måndag 15 mars: Plenum för remiss av tre brådskande ärenden.  Fysiskt deltagande om ca 30 procent rekommenderas, övriga deltar digitalt. Gles sittning för dem som deltar i salen. 

Onsdagen 17 mars: Inget plenum. Beredskap bör dock finnas för en särskild debatt som i så fall meddelas senare. 

Måndag 22 mars och framåt kan förhoppningsvis plenum hållas enligt årsplanen och med gles sittning. Beredskap för frågestund den 22 mars.  

Ledamöterna uppmanas att även ha beredskap för plenum 3 och 5 maj

Utskott och andra organ liksom lagtingsgrupperna sammanträder som vanligt, men digitalt.