• Publicerad måndag den 4 december 2023 kl. 15:21

Lagtingets tidtabell fram till jul

Inom denna vecka (senast 8 december)
Alla ansökningar om befrielse från uppdrag lämnas in. Blanketter finns att hämta i kansliet

Talmanskonferens den 11 december kl 12.30
Beslut om framställning med förslag om befrielse på ansökan

Plenum må 11 december kl 13
Val av lantråd
Budgetbetänkandet för kännedom

Samma dag: 
Talmannen utnämner ministrarna och nya landskapsregeringen klubbar regeringsprogrammet

Plenum 2 samma dag ca kl 15  (tekniskt plenum, ingen närvaroregistrering) 
Val av talman utlyses.
Talmanskonferensens framställning med förslag om befrielse antecknas för kännedom

Plenum on 13 december kl 13
Nuvarande medlemmar i landskapsregeringen intar sina platser i lagtinget
Fyllnadsval utlyses för dem vars platser automatiskt blev tomma
Val av talman (så att vi har ett fulltaligt presidium under budgetdebatten)
Lagtinget beslutar om befrielse i enlighet med talmanskonferensens framställning och samtidigt utlyses fyllnadsval även för dem
Regeringsprogrammet antecknas för kännedom
Budgetdebatten inleds

Plenum to 14 december kl 09.30
Fortsatt budgetdebatt samt omröstningar

Plenum 18 december kl 13.00
Debatt om regeringsprogrammet
Fyllnadsval för både dem som begärt befrielse och för dem som gått till landskapsregeringen (utom talmannen)

Plenum 19 december kl 09.30
Fortsatt debatt om regeringsprogrammet
Förtroendeomröstning

Plenum 20 december kl 09.30
Reservdag