• Publicerad tisdag den 3 november 2020 kl. 11:30

Lagtingsarbetet i november

Tidtabellen för budgetdebatten:

Måndag 9/11: Inget plenum 

Tisdag 10/11: Plenum kl 09:30 - ca 17:00

Onsdag 11/11: Plenum kl 09:30 - ca 17:00

Torsdag 12/11: Plenum kl 09:30 - ca 17:00

Fredag 13/11: Reserv plenum kl 09:30 - slut

 

För att undvika att lagtinget försätts i en omfattande karantän rekommenderar talmanskonferensen delvis distansdeltagande. Under budgetbehandlingen råder dock ingen sådan rekommendation utan ledamöterna uppmanas sitta glest i plenisalen.

Årsplanen för första halvan av 2021 är nu fastställd enligt traditionell modell men en arbetsgrupp ser över ser över behovet av en ny årsplan därefter.

En frågestund ordnas måndagen den 30 november 2020.