Lagtingsledamoten Benny Pettersson deltog i den Parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) arbetsgruppsmöte i Helsingfors
  • Publicerad måndag den 25 mars 2024 kl. 15:00

Lagtingsledamoten Benny Pettersson deltog i den Parlamentariska Östersjökonferensens (BSPC) arbetsgruppsmöte i Helsingfors.

Arbetsgruppen, som har namnet Working Group on Energy Security, Self-sustainability, Resilience and Connectivity (energisäkerhet, självförsörjning, uthållighet och sammankoppling) höll sitt andra möte i Helsingfors den 17-18 mars. Som framgår av arbetsgruppens namn handlar det om energiförsörjningen i stort och den finländska riksdagen som stod värd och organiserade programmet hade tagit fasta på omvärldsbilden.
Arbetsgruppen besökte därför det Europeiska hybridcentret (Hybrid CoE) och Försörjningsberedskapscentralen vilket gav deltagarna en hel del tänkvärda insikter inför det fortsatta arbetet.
Själva mötet hölls i riksdagshusets annex (Lilla parlamentet) där deltagarna fick ännu några initierade presentationer om sjöfartens geopolitiska aspekter, Rysslands politiska strategier, EU:s energipolitik och energisäkerheten i Östersjöområdet. Arbetsgruppens mandat pågår till BSPC:s årliga konferens 2025 som kommer att hållas i Mariehamn.